Onderteken de platformtekst

Greenpeace vindt de poging van Electrabel om het grondwettelijk recht op vrije meningsuiting te beknotten onaanvaardbaar. Daarom stelden wij in overleg met het platform voor vrije meningsuiting een platformtekst op. Wij vragen aan de volgende federale regering om maatregelen te nemen teneinde misbruik van procedures onmogelijk te maken en het recht op sociaal protest te verduidelijken en uit de sfeer van de strafwet te halen. Om deze vraag meer gewicht te geven, nodigen wij middenveldorganisaties uit om mee deze platformtekst te ondertekenen.

Organisatie
Vertegenwoordigd door