Greenpeace: "Antiterreurwetten niet bedoeld om sociale bewegingen het leven zuur te maken"

Greenpeace is begin dit jaar aangeklaagd door Electrabel wegens bendevorming. Ze zijn echter niet de enige ngo die last heeft van zulke beschuldigingen. Samen hebben die sociale bewegingen een platformtekst opgesteld waarin ze hun recht op vereniging en vrije meningsuiting opeisen. “De antiterrorismewetten zijn niet bedoeld om de organisaties van het middenveld het leven zuur te maken”, zo vertelt Peter De Smet van Greenpeace.

Kan u vertellen wat er juist aan de hand is?
Peter De Smet: “Eind vorig jaar heeft Greenpeace actie gevoerd en een aantal demonstraties georganiseerd op terreinen van Electrabel waar men met steenkool en nucleaire splijtstof energie opwekt. Op dat moment heeft Electrabel besloten om voor elk van die activiteiten en individuele protestacties dezelfde klacht neer te leggen.”

Waar worden jullie dan concreet van beschuldigd?
“De kleinste klachten zijn van kleine materiele schade ten gevolge van een actie. Meestal moet dan een protestslogan overschilderd worden of moeten we de steenkolen opruimen die we symbolisch voor hun kantoorgebouw hadden gestort. Een tweede klacht is het betreden van het privé-terrein van de nucleaire site in Tihange. Zoiets wordt automatisch anders behandeld in het strafrecht. De zwaarste en meest beangstigende beschuldiging is de klacht voor bendevorming.”

Heeft het gerecht al iets concreet ondernomen?
“Het gaat om acties die plaatsvonden in verschillende gerechtelijke arrondissementen. Iedere onderzoeksrechter bepaalt dus zelf de ernst van de situatie.
In ieder geval zijn de politiediensten overgegaan tot de ondervraging van alle mensen die tijdens de acties administratief waren aangehouden. In totaal zijn er nu al meer dan vijftig medewerkers verhoord.
In Brussel heeft onderzoeksrechter Lutgentz op 22 maart een huiszoeking laten uitvoeren in de kantoren van Greenpeace. 24 uur lang is de server in beslag genomen, iedereen werd naar buiten gestuurd. Ze hebben materiaal in beslag genomen en alles is ondersteboven gehaald.”

Wat er met Greenpeace gebeurt, is geen alleenstaand feit. Verschillende andere ngo’s worden op dezelfde manier onder handen genomen. Wat gaan jullie doen?
“Om te beginnen zijn we eerst gaan kijken in het middenveld en welke organisaties er nog worden belaagd door klachten van bedrijven. We hebben gemerkt dat er al een soort platform voor vrije meningsuiting bestond.
Na overleg hebben we besloten om samen een publiek moment of een persconferentie te organiseren. Op 27 juni wordt onze platformtekst voorgesteld aan de pers in het café van de Beursschouwburg.
Aansluitend op de persconferentie is er ’s avonds ‘Rap for free Speech’ georganiseerd. Het is een concert van de rapper Akro van Starflam.”

Wat staat er juist in die platformtekst?
“In de tekst worden situaties aangehaald waarbij het strafrecht verkeerd wordt toegepast. Het wordt gebruikt tegen organisatie uit het middenveld, groepen die gewoon gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting.”

Tot wie is de actie gericht?
“De platformtekst is eigenlijk een oproep aan de volgende federale regering om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten worden gevrijwaard. Zodat ook in de toekomst de mogelijkheid blijft bestaan om actie te voeren, te demonstreren en te protesteren.

Viseren jullie een bepaald wetsartikel?
“We viseren vooral de tendens op het gebruik van een aantal wetten om het recht op vrije meningsuiting uit te hollen. Dat gaat onder andere over de antiterrorismewetgeving.
Ook bijvoorbeeld artikel 322 uit het strafwetboek dat handelt over bendevorming, wordt geregeld misbruikt. Electrabel heeft ons op basis daarvan aangeklaagd.
De wetten zijn niet bedoeld om juridische actie te kunnen ondernemen tegen erkende en gereputeerde middenveldorganisaties.”

Wat willen jullie concreet veranderd zien?
“We willen dat de federale overheid meer richting geeft aan de rechtbanken en de juridische instellingen, zodanig dat bij dergelijke klachten van meet af aan kan worden nagegaan of het artikel waarop ze zich beroepen wel van toepassing is. Dat is een veel betere manier van werken, in plaats van onmiddellijk een onderzoek in te stellen.”

Krijgt het initiatief van Greenpeace veel steun van andere organisaties?
“We zien dat de platformtekst circuleert tussen de organisaties van het middenveld. We zijn nog maar tien dagen bezig met handtekeningen te verzamelen, maar op dit ogenblik zijn er al meer dan tachtig
organisaties die ons steunen. Daarnaast zijn er ook bekende professoren en artiesten die de tekst ondertekend hebben..
Ik hoop dat er op 27 juni veel volk gaat komen, zodat we een duidelijk en krachtig teken kunnen geven aan de volgende regering.”

Bron: www.indymedia.be